Trang chủ / Du lịch / Càn quét lăng mộ Càn Long, Tôn Điện Anh vơ vét sạch mọi báu vật nhưng vứt lại 1 thứ, hơn 80 năm sau được định giá 460 tỉ đồng

Càn quét lăng mộ Càn Long, Tôn Điện Anh vơ vét sạch mọi báu vật nhưng vứt lại 1 thứ, hơn 80 năm sau được định giá 460 tỉ đồng

can-quet-lang-mo-can-long-ton-dien-anh-vo-vet-sach-moi-bau-vat-nhung-vut-lai-1-thu-hon-80-nam-sau-duoc-dinh-gia-460-ti-dong