Trang chủ / Du lịch / Công chúa cuối cùng của triều Thanh: 17 tuổi thành góa phụ, dám phê bình thói xa xỉ của Từ Hi Thái hậu khiến bà 'câm nín' nhưng vẫn nể sợ

Công chúa cuối cùng của triều Thanh: 17 tuổi thành góa phụ, dám phê bình thói xa xỉ của Từ Hi Thái hậu khiến bà 'câm nín' nhưng vẫn nể sợ

cong-chua-cuoi-cung-cua-trieu-thanh-17-tuoi-thanh-goa-phu-dam-phe-binh-thoi-xa-xi-cua-tu-hi-thai-hau-khien-ba-39-cam-nin-39-nhung-van-ne-so