Trang chủ / Du lịch / Dẫn quân qua 1 trấn nhỏ, Hoàng đế Minh triều Chu Đệ đặt cho nơi này cái tên rất sang, ngày nay là thành phố lớn tầm cỡ quốc tế

Dẫn quân qua 1 trấn nhỏ, Hoàng đế Minh triều Chu Đệ đặt cho nơi này cái tên rất sang, ngày nay là thành phố lớn tầm cỡ quốc tế

dan-quan-qua-1-tran-nho-hoang-de-minh-trieu-chu-de-dat-cho-noi-nay-cai-ten-rat-sang-ngay-nay-la-thanh-pho-lon-tam-co-quoc-te